Τοποθεσία

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στη Μυτιλήνη, στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Λέσβου.