Κρόνος

ΣΥΝΗΘΩΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ